In a Nutshell.

[Kotlin, FOSS, Developer's Life.]

Защита от наблюдения

EFF Guide

Полноценный гайд от EFF нацеленный на обучение защите от прослушки.

https://ssd.eff.org/

comments powered by Disqus